Գնումների գործընթացի կազմակերպում
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցող մրցույթների /գնումների/ մեկ ամբողջ համակարգ
Պետական, մասնավոր և հանրային կազմակերպությունների գնումների /մրցույթների/ Ծառայությունների  հսկայական փաթեթ
Բոլոր Մրցույթները

Գնումների  գործընթացի կազմակերպում ցանկացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար

Մեր մասին

     ԻՋի Փրոքյուրեմենտ ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է  2011 թվականին և հիմնադրման օրվանից մատուցում է տարատեսակ ծառայություններ` ՀՀ պետական, մասնավոր և հանրային կազմակերպությունների գնումներ կատարելու գործընթացի / տենդեր / համակարգման ոլորտում, մասնավորապես`

    • Պետական հատվածի կազմակերպությունների համար ՀՀ օրենքով նախատեսված գնումների համակարգման և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում ՀՀ բոլոր մարզերում,
    • մասնավոր և հանրային կազմակերպությունների համար բոլոր տեսակի գնում կատարելու ընթացակարգերին մասնակցության, փաստաթղթերի փաթեթների պատրաստման, կազմակերպության շահերի պաշտպանության, խորհրդատվական և այլ ծառայություններ:

      Տարիների ընթացքում,  ձեռք բերելով հարուստ փորձ և պրոֆեսիոնալ հմտություններ, ԻՋի Փրոքյուրեմենտ ՍՊԸ ներդրել է մրցույթների մի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տեղեկանալ ՀՀ-ում կազմակերպվող բոլոր մրցույթների / տենդերների / վերաբերյալ:

   ԻՋի Փրոքյուրեմենտ ՍՊԸ-ին են վստահված մի շարք թե´պետական, թե´մասնավոր կազմակերպությունների գնումների գործընթացի  կազմակերպման և մասնակցության գործառույթները, որոնց թիվը կայուն աճում է:

  Կայքի EG Market բաժնում հրապարակված են հիմնական ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների մրցույթների արդյունքներում ձևավորված գները, որոնք պարբերաբար թարմացվում են, գործում են այս պահին և կարող եք պատվիրել ու ձեռք բերել այդ գներով:

Մրցույթներ

Մրցույթի անվանումը Համարը ? Անհրաժեշտ է նշել կապ հաստատելիս և վճարում կատարելիս Ժամկետը ? Մրցույթի հայտերի / գնային առաջարկների/ բացման օրը և ժամը: սկիզբ/ավարտ
Creation of websites Masterweb LLC
© 2011-2016 Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են